Купи Herbitussin
Регистрирай код

Правила на играта

Раздел 1. Организатор на Играта и Официални правила

Играта на UNILAB LP ("Играта") се организира и провежда от UNILAB LP („Възложител на Играта ”) и агенция Публисис АД ("Организатор на Играта").

С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Играта ("Официални Правила").

Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще бъдат публично оповестени на www.promo.herbitussin.bg.

Организаторът и Възложителят на Играта си запазват правото да допълват или променят Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Интернет адрес: www.promo.herbitussin.bg, освен ако в конкретния случай не е посочено друго.

В Играта не могат да участват лица под 18 години. С регистрирането си за участие в Играта участниците декларират, че са над 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Промоция.

Раздел 2. Територия и продължителност на Играта

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

Играта започва в 00:00:00 часа на 5 октомври 2015 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на 29 ноември 2015 г. включително.

Раздел 3. Право на участие

Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането ѝ, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България, с изключение на служителите на UNILAB LP, ТП ЕУ Фармация, Торо Груп ООД, Експанд Хелт България ООД, Публисис АД, Идизайн ООД, Хъб Aхед ООД, "Профешънъл Транслейшън" ООД, на наетия куриер, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Раздел 4. Механизъм на Играта

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва да регистрира на промоционалния микро сайт www.promo.herbitussin.bg номера на касовата бележка, с която е закупил 2 продукта Herbitussin на обща стойност минимум 5.50 лв., имена, имейл, адрес и телефон за връзка.

Всеки, който желае да участва в Играта, може да направи максимум 3 регистрации на денонощие и не повече от 10 регистрации за целия период на Играта, като това трябва да става с различни касови бележки. Всеки пореден опит ще бъде считан като невалидна регистрация.

Необходимо е закупените продукти на обща стойност минимум 5.50 лв. да са вписани на ЕДНА касова бележка. Покупката на два продукта Herbitussin, гарантира право на едно участие. При желание да участва повече от един път, участникът трябва да направи нова покупка на два продукта Herbitussin, за да може да регистрира кода от касовата бележка, за периода на Играта. Регистрации, в които съвпада кода от касовата бележка, не дават право на допълнителни участия.

В случай че участникът спечели предметна награда, за да получи същата, участникът следва да запази касовата бележка и опаковките на продуктите и да предаде същите на Възложителя чрез съответния куриер, при условията, описани в раздел 7 по-долу. Касовата бележка и опаковките на продуктите за всяка регистрация трябва да се пазят от участниците, за да ги предоставят на куриера, в случай, че спечелят награда от Играта.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора и Възложителя. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора и Възложителя, като Организаторът и Възложителят не дължат обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

Раздел 5. Продукти, участващи в Играта

В Играта участват всички продукти от портфолиото на Herbitussin, а именно:

 • Herbitussin Бронхи – 12 пастила
 • Herbitussin Гърло – 12 пастила
 • Herbitussin Бронхи и Гърло – 12 пастила
 • Herbitussin Мед и Прополис – 16 пастила
 • Herbitussin Първа Помощ – 120 мл сироп
 • Herbitussin Цитроспрей – 25 мл спрей

Раздел 6. Описание на наградите

Наградите в Играта са два вида:

(i) Седмични награди – оригинално швейцарско ножче Victorinox (общо за периода на Играта 80 бр.). За всяка от осемте седмици на Играта ще бъдат раздавани по 10 швейцарски ножчета Victorinox.

(ii) Големи награди – уикенд за двама в хотел Гела§ Спа в с. Гела, община Смолян, България, предоставен под формата на ваучер (общо за периода на Играта 3 бр.).

Уикендът за двама включва:

 • 2 нощувки в луксозна стая за двама с тераса и вана
 • 2 арома масажa на цяло тяло с екстракт от билки
 • СПА зона за релакс: фитнес, сауна и парна баня с екстракт от билки
 • 2 закуски и вечери

Уикендът за двама не включва транспортните разходи до хотела и обратно!

Условия за ползване на ваучерите:

 • Всеки от печелившите ще получи по един ваучер, в който са упоменати услугите, които са включени;
 • Срок за заявка на конкретните дати на ползване на ваучера: не по-малко от 10 дни преди датата на настаняване. Ако няма свободни стаи, отговарящи на закупения пакет, за конкретните дати, печелившият трябва да посочи други дати;
 • Ако желаните дати съвпадат с национални празници или местни избори, ще се изчисли съответното доплащане спрямо актуалните за съответните дати цени (3-ти март, Великден, Гергьовден, последният уикенд на Юли и първият уикенд на Август и други);
 • При настаняване е необходимо да бъде представен ваучерът;
 • Валидността на ваучерите е 6 месеца, считано от 01 Февруари 2016 година;
 • Заявяване на допълнителни услуги или по-висок клас настаняване се доплаща на място от ползвателите на ваучера.

Раздел 7. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите

Предметни награди ще бъдат предоставяни само ако са спазени всички приложими условия съгласно настоящите Официални правила.

Наградите в Играта ще бъдат раздавани на следния принцип:

 • Седмичните награди ще бъдат раздавани на седмична база. Наградите за дадена седмица от промоцията ще се теглят измежду валидно регистрираните участници в рамките на тази седмица, регистрирали номера на касовата си бележка за направена покупка на 2 продукта Herbitussin на обща стойност минимум 5.50 лв. Наградите за предходна седмица ще се теглят всеки понеделник от следващата седмица чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус.

 • Големите награди ще бъдат раздадени в края на промоцията. Победителите ще бъдат избрани измежду всички валидно регистрирали се участници, регистрирали номера на касовата си бележка за направена покупка на 2 продукта Herbitussin на обща стойност минимум 5.50 лв. Големите награди ще се изтеглят чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус.

Седмиците, за които ще се теглят малките награди и дните на съответните томболи, са, както следва:

a. 5 октомври – 11 октомври 2015 г. /теглене на 12 октомври /;

b. 12 октомври – 18 октомври 2015 г. /теглене на 19 октомври/;

c. 19 октомври - 25 октомври 2015 г. /теглене на 26 октомври/;

d. 26 октомври – 1 ноември 2015 г. /теглене на 2 ноември/;

e. 2 ноември – 8 ноември 2015 г. /теглене на 9 ноември/;

f. 9 ноември – 15 ноември 2015 г. /теглене на 16 ноември/;

g. 16 ноември – 22 ноември 2015 г. /теглене на 23 ноември/;

h. 23 ноември – 29 ноември 2015 г. /теглене на 30 ноември/;

i. Големите награди ще бъдат изтеглени на 30 ноември.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на касовата бележка, удостоверяваща покупката на 2 продукта Herbitussin на обща стойност минимум 5.50 лв, както и опаковките им, пред куриера (номерът на касовата бележка трябва да съвпада с регистрираният в промоционалния сайт код, който е изтеглен за печеливш). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

Организаторът и Възложителят умоляват участниците в играта да пазят старателно касовата бележка на място, което да предпази нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията!

Няма да бъде предоставяна награда, ако от опаковката е видно, че същата е от мостра на Herbitussin, или е от друг продукт, в случай че на опаковката не е отпечатан валиден партиден номер, в случай че номерът на предадената касова бележка не съвпада с регистрирания такъв, в случай че касовата бележка не удостоверява покупка на продукт Herbitussin в периода на Играта, или касовата бележка не удостоверява покупка на 2 продукта Herbitussin на обща стойност минимум 5.50 лв., или в случай на други несъответствия с условията за получаване на награди съгласно настоящите Официални правила.

Печелившите участници в Играта ще бъдат уведомени до пет дни след всяко теглене (за седмичните награди ) и до пет дни след приключване на промоцията (за големите награди). Възложителят на Играта ще се свърже с тях по телефон или имейл и ще ги помоли за адрес, на който да им бъде изпратена съответната награда.

Спечелилите ще получат наградите си чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес в рамките на Република България, най-късно до 10 дни след уведомлението им от Възложителя на Играта и след като той получи необходимите данни за извършване на доставката. Куриерските разходи са за сметка на Възложителя на Играта.

Ако Възложителят на Играта не успее да се свърже с печеливш участник до две седмици след първоначалния опит за контакт, наградата му ще бъде предоставена на следващия по ред участник, който е изтеглен от Организатора и Възложителя на Играта, съгласно списък с резервни участници, изтеглени за спечелване на награда. Организаторът и Възложителят на Играта ще се свържат с тях по телефон или имейл и ще ги помолят за потвърждение на адреса, на който да бъде изпратена съответната награда.

В случай че на посочения от участника адрес при първо и второ посещение не може да бъде открито лице, което да получи пратката, куриерът следва да остави съобщение, в което са упоменати денят и часът на посещението, както и информация за това как участникът може да се свърже с куриера с цел получаването на пратката. Ако участникът не осъществи връзка с куриера в срок до 3 (три) дни от датата на първото посещение, за да бъде уточнен друг ден за получаване на наградата, или ако наградата не бъде доставена от куриера в срок до 10 (десет) дни от изпращането ѝ, по причини, за които Организаторът и Възложителят не отговарят (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Възложителя и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай, Организаторът и Възложителят на Играта не носят отговорност за съхраняването и предоставянето на спечелената награда.

При получаването на всяка от наградите, печелившият трябва да докажe, че e пълнолетен, чрез представяне на документ за самоличност. На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник.

При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателят на наградата.

Организаторът и Възложителят нямат ангажимент да предоставят награда на спечелил участник, регистрирал непълни или неверни данни.

Раздел 8. Отговорност

Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно Раздел 4 от настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи, за да участва в Играта, се считат за невалидни.

Организаторът и Възложителят на Играта не се задължават да водят кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, както и след изтичане на срока на Играта или по други подобни поводи.

Организаторът и Възложителят на Играта не отговарят и няма да бъде привличани като страна по съдебни дела за собственост върху печеливши касови бележки. Всички регистрации на касови бележки подлежат на проверка от Възложителя.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за качеството и характеристиките на наградите, както и за каквито и да е вреди, причинени от наградите или във връзка с тяхното разпространяване или ползване, както и за вреди, причинени при или във връзка с провеждането на Играта, поради действия или бездействия на трети лица или на лица, на които Организаторът и Възложителят са възложили услуги във връзка с Играта.

Без да се ограничава горното, Организаторът и Възложителят не носят отговорност в случай на неизпълнение или забавяне на доставката на награди, причинено от форсмажорни обстоятелства, от забава или неизпълнение от страна на доставчици на куриерски услуги на поети от тях задължения, както и поради предоставен от участника грешен или непълен адрес или телефон за връзка.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, в случай че трети лица не изпълнят задълженията си за предаване на награди или нарушат по друг начин настоящите Официални правила на Играта или приложимите правни норми. В случай на такива нарушения, съответните лица носят отговорност пред участниците и пред Организатора и Възложителя за причинените им вреди и пропуснати ползи.

Раздел 9. Невъзможност за замяна

Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Раздел 10. Прекратяване на Играта

Организаторът и Възложителят имат неотменимото право да променят правилата на Играта, както и да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата, форсмажорни обстоятелства или по други причини, по преценка на Организатора и Възложителя. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

Решението по този раздел е само на Организатора и Възложителя и изцяло по негова преценка, като за това Организаторът и Възложителят не дължат обяснение на участниците в Промоцията.

В случай на прекратяване на Промоцията преди изтичане на срока по раздел 2, Организаторът и Възложителят следва да публикуват съобщение за горното на www.promo.herbitussin.bg.

В случай на предсрочно прекратяване на Промоцията, Организаторът и Възложителят се задължават единствено да положат разумни усилия за предаване на съответните награди на участниците, които вече са спечелили същите, и не дължи каквито и да е други компенсации или обезщетения на участниците или на трети лица, на основание или във връзка с прекратяване на Промоцията.

Раздел 11. Защита на личните данни

Организаторът на Играта е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 251155 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания.

С регистрирането си за участие в Играта участникът дава изрично своето съгласие за събиране и обработка на личните му данни [име и фамилия, телефон (мобилен или стационарен, имейл адрес и адрес) от Организатора на Играта и/или негови партньори единствено за целите на Играта, а именно:

 • с цел валидно участие в Играта;
 • за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди.

Всеки участник има право да възрази срещу такова обработване, както и право на достъп, коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на адрес София, бул. България 118, ет.5.

Отказът да се предоставят личните данни, определени в Раздел 12, т. 2, води до невъзможност за участие в Играта и за получаване и използване на спечелена награда.

В случай на спечелване на награда участниците в Играта се съгласяват, че техните имена могат да се публикуват в секция Печеливши на www.promo.herbitussin.bg с цел оповестяване на печелившите участници от Играта.

Организаторът и Възложителят декларират, че няма да разкриват предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Играта или в случаите, когато това е предвидено в закон.

Раздел 12. Съдебни спорове

Всеки потенциален правен спор между Организатора, Възложителя на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът ще бъде отнасян за разрешаване към съответния родово компетентен съд в София град.

Промоцията на Herbitussin
"Посрещни зимата със ЗдравеЙ" приключи!

Може да видите печелившите тук.

Благодарим ви за участието.


Повече за нашите продукти на www.herbitussin.bg